Academia de vara Atlantykron 2012

ATELIERUL DE ŞTIINŢE ALE VIITORULUI

Lector: dr. ing. Dan Milici, Cursanţi: 14 tineri cu vârsta între 16 şi 28 ani

Program zilnic: cursuri, workshop, discuţii, demonstraţii practice: 17:30 şi 19:00

Conţinuturi: Discuţiile s-au axat pe două domenii de maxim interes în lumea ştiinţifică internaţională: surse regenerabile şi neconvenţionale de energie şi nanotehnologii şi nanomateriale, toate aplicate în domeniul vieţii de zi cu zi a populaţiei. Activităţile s-au integrat în programele incluse în tematica generală al Academiei de vară care are ca subiect roverul Curiosity trimis de NASA pe planeta Marte, criza economică mondială şi tendinţele internaţionale aflate sub auspiciile inovării.

În cadrul demonstraţiilor practice s-au studiat sisteme de alimentare cu energie electrică compuse din celule solare, celule de combustie ce folosesc hidrogenul, simulări şi filme ce prezintă principiul de funcţionare al centralelor cu fisiune nucleară, demonstraţii cu roboţi şi sisteme automate realizate anterior ȋn cadrul Universităţii Suceava, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor.

Obiectivele atelierului au la bază:

  • Dezvoltarea atenţiei în observarea desfăşurării unor experimente a căror evoluţie nu este cunoscută iniţial (capacitatea de a contempla un experiment, de a formula întrebări, formula ipoteze, imagina un protocol experimental, …);
  • Dezvoltarea perseverenţei în documentarea privind domeniul de studiu;
  • Dezvoltarea capacităţii de sinteză în structurarea unui material coerent din baza de articole / date experimentale legate de tema de studiu;
  • Dezvoltarea capacităţii de comunicare cu membri echipei, cu persoane cu vârste diferite şi pregătiri diferite;
  • Dezvoltarea capacităţii de comunicare coerentă şi esenţializată a rezultatelor obţinute în cadrul unui proiect;
  • Dezvoltarea capacităţii manageriale în organizarea şi coordonarea unui proiect concret, dincolo de acumularea de cunoştinţe specifice unui învăţământ structurat pe discipline.

ATELIERUL DE ROBOTICĂ ŞI INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ

Lectori: dr. ing. Dan Milici, fiz. Victor Şutac, Cursanţi:8  tineri cu vârsta între 8 şi 28 ani

Program zilnic: cursuri, workshop, discuţii, demonstraţii practice: 15:30 şi 17:00

Robotica este ştiinţa care se ocupă cu tehnologia, design-ul şi fabricarea roboţilor. Domeniul reuneşte cunoştinţe de electronică, mecanică şi programare. Denumirea de robot a fost introdusă pentru prima oară de catre Karl Capek ȋn anul 1921 ȋn lucrarea sa "Roboţii universali ai lui Rossum", plecând de la cuvântul rabota (muncă, activitate de rutină), preluat de catre Isaac Asimov, ȋn povestirea ştiinţifico-fantastică "Fuga în cerc" (1941).

Pentru a sprijini ȋn mod real procesul de restructurare al societăţii, ȋn spiritul unei participări pro-active la o economie globală şi formare a unor abilităţi noi, activităţile din cadrul atelierului organizat de Societatea Ştiinţifică Cygnus urmăresc cu prioritate generarea unui cadru motivaţional pentru dezvoltarea personală şi de grup a celor implicaţi şi formarea abilităţilor cerute de societatea bazată pe cunoaştere: capacitatea de asimilare a noilor informaţii prin auto-ȋnvăţare continuă, comunicare interdisciplinară şi lucrul în echipă, managementul propriei cariere.

Obiective:

- Identificarea avantejelor utilizării elementelor robotizate;

- Cunoaşterea principalelor blocuri compomenete ale sistemelor robotizate;

- Familiarizarea cu managementul energetic şi informaţional la nivelul unui sistem robotizat;

- Cunoaşterea principalelor domenii de utilizare a roboţilor;

- Utilizarea unor sisteme robotizate pentru aplicaţii simple.

Dimensiunea interdisciplinară a temei:

- Fizica: elemente de electricitate; elemente de mecanică; elemente de optică;

- Informatică: elemente de inteligenţă artificială, algoritmi, sisteme automate;

- Literatură: creaţii literare science-fiction, ficţiune; ecranizări;

- Istorie: elemente de istoria tehnologiei, istoria invenţiilor şi creaţiei tehnice;

- Biologie: elemente de bionică şi biofizică;

- Matematică: statistică matematică, calcul de dimensionare.

Tematica activităţilor a fost abordată din perspective diferite: resurse tehnologice, resurse economice, situaţie geo-politică, potenţial uman, ştiinţifico-tehnic şi informaţional.

ATELIERUL DE ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ

Lector: dr. fiz. Marin Dacian Bica, dr. fiz. Petru Crăciun

Cursanţi: 15 tineri cu vârsta între 8 şi 28 ani

Program zilnic: cursuri, workshop, discuţii: 16:00 şi 18:00

observaţii astronomice cu instrumente optice: 23:00 – 03:00

Scopul atelierului:

În condiţiile învaţământului modern, există tendinţa de organizare a conţinuturilor şcolare din perspectivă integrată. Se ştie că în învăţământul preuniversitar, planul cadru grupează disciplinele şcolare care au în comun anumite obiective de formare. Integrarea conţinuturilor presupune stabilirea unor relaţii strânse, convergente între următoarele elemente: concepte, abilităţi, valori aparţinând disciplinelor şcolare distincte (De Landsheere, 1992). Principalele niveluri ale integrării cunoştinţelor sunt: intradisciplinaritatea, multidisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea, transdiscipinaritatea. Elevii trebuie să devină conştienţi de impactul astronomiei şi al altor ştiinţe fundamentale asupra vieţii noastre de zi cu zi şi să înţeleagă modul în care informaţia ştiinţifică poate contribui la consolidarea unei societăţi mai echitabile şi mai tolerante.

Obiectivele atelierului:

- să efectueze observaţii astronomice, măsurători şi experimente în funcţie de dotare (lunete, telescoape, binocluri) care să permită măsurarea unor mărimi caracteristice astrelor;

- să detecteze sursele de erori şi să optimizeze metodele de măsurare;

- să utilizeze transferul de informaţie prin trimiteri interdisciplinare (fizică, chimie, biologie, informtică);

- să realizeze şi să interpreteze corect schiţe la scară;

- să se deprindă cu desfăşurarea activităţii în echipă;

- să abordeze interdisciplinar fenomenele astrofizice;

- să conducă o lucrare experimentală, iar rezultatele să le prelucreze, folosind calculatorul ca mijloc complementar, ce permite prelucrarea rapidă a unui volum mare de date prin programe specifice;

- să utilizeze informaţia disponibilă în biblioteci virtuale pe Internet, soft educaţional, atlase astronomice, harţi stelare.

Dimensiunea interdisciplinară:

- Fizica: elemente de mecanică, elemente de optică, elemente de fizică nucleară,

- Informatică: programe de simulare a cerului, algoritmi, sisteme automate;

- Mitologie: mituri despre constelaţii, ecranizări;

- Biologie: apariţia şi evoluţia vieţii, biofizică;

- Matematică: trigonometrie sferică calcul diferenţial şi integral;

In cadrul atelierului s-au dezbatut teme de larg interes cum ar fi: constelaţiile, sistemele de coordonate, mişcările Pământului, Legile lui Kepler, miscările planetelor, eclipse, tranzite şi ocultaţii, timpul ȋȋn astronomie, calendare, perioadele sinodice şi poziţiile planetelor relative la Pământ, formarea stelelor, viaţa unei stele, dinamica sistemului solar, condiţii pentru existenţa vieţii ȋn Univers, galaxii… Abordarea a fost diferentiată ȋn funcţţie de auditoriu ȋncercând să se ţină seama de nivelul cunoştinţelor de matematică necesare ȋnţelegerii diverselor teme.

Ȋn aceasta ediţie a Academiei de vară Societatea Ştiinţifică Cygnus a utilizat trei telescoape astronomice mobile cu oglinzi de 40 cm (cel mai mare telescop mobil din ţară), de 25 cm şi de 20 cm.

La telescop s-a lucrat ȋn echipe care ȋncercau să observe Luna, planete ca Jupiter cu sateliţii galileeni şi Venus cu fazele sale, roiuri globulare, roiuri deschise, nebuloase planetare şi galaxii. De asemenea cu ajutorul unui laser verde s-au ȋnvăţat constelaţiile şi poveştile acestora. Interesul manifestat a fost unul ridicat mai ales din partea copiilor, dar şi a unor tineri care s-au remarcat având experientă ȋn manevrarea telescoapelor.

In cadrul activitatilor commune de seara din amfiteatru s-au prezentat subiecte interesante interdisciplinare cum ar fi: calendarul neolitic din Maramureş descries ȋn Cartea lui Enoh, constelaţiile tradiţionale româneşti, activitatea olimpicilor sprijinită de Societatea Ştiinţifică Cygnus din Suceava.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *