Colocviul Evrika-Cygnus 2004

În perioada 7-9 mai 2004 s-au desfăşurat la Suceava lucrările celei de-a 10- a ediţii a Colocviului Naţional de Fizică „EVRIKA” având tema „Învăţământul Fizicii în contextul cerinţelor economico-sociale actuale şi a perspectivei integrării europene a României ”.

Manifestarea , iniţiată în 1994 la Brăila la ideea semnatarului acestor rânduri, a ajuns la cea de-a 10a ediţie şi la cea de-a 3a oară când se organizează la Suceava ( două din acestea, 1995 şi 2000 la Gura Humorului, jud.Suceava).

Ediţia din acest an a aparţinut ca organizare redacţiei revistei „EVRIKA”, Inspectoratului  Şcolar Judeţean Suceava, Societăţii Române de Fizică şi Societăţii Ştiinţifice CYGNUS centru UNESCO, Suceava. La organizarea manifestării au fost angrenaţi 14 profesori dintre care 6 cu atribuţii permanente care s-au ocupat de această problemă începând cu luna februarie 2004. Desfăşurarea lucrărilor Colocviului a avut loc în localul Colegiului Naţional  „Ştefan cel Mare” Suceava , incluzând o şedinţă în plen ( 9 comunicări şi referate) şi 4 secţiuni : Studiul Fizicii în context interdisciplinar ( 23 lucrări), Metode experimentele şi mijloace de învăţământ (18 lucrări), Cercetări în domeniul fizicii contemporane (10 lucrări) şi Fizica asistată de calculator (9 lucrări).

Lucrările Colocviului au început printr-o scurtă şedinţă festivă în după amiaza zilei de 7 mai 2004 în aula   Colegiului Naţional  „Ştefan cel Mare” Suceava , în cadrul căreia au rostit scurte alocuţiuni domnii Prof.univ.dr. Ioan Gotlieb (Univ.Iaşi), Conf.univ.dr. Mihai Marinciuc (Chişinău), Prof.univ.dr.Florea Uliu (Univ.Craiova), Conf.univ.dr. Ovidiu Florin Călţun (Univ.Iaşi), Prof. Emilian Micu – redactor şef al revistei Evrika!, Prof. Ştefan Grigorescu (C.C.D. Bucureşti), Prof. Dan Hristea – director adjunct al  Colegiului Naţional  „Ştefan cel Mare” Suceava  şi Prof. Victor Şutac – preşedintele   Societăţii Ştiinţifice CYGNUS centru UNESCO, Suceava .

Toţi vorbitorii au apreciat curajul şi hotărârea organizatorilor de a se angaja la realizarea acestei acţiuni şi au subliniat oportunitatea tematicii abordate.

Reprezentanţii gazdei au salutat prezenţa participanţilor la această manifestare de pe poziţia tradiţionalei ospitalităţi locale ceea ce, credem că a avut un impact pozitiv asupra bunei dispoziţii a celor peste 70 de participanţi.

Cele peste 70 de referate şi comunicări au abordat o gamă variată de probleme care au vizat creşterea nivelului de modernizare a învăţământului Fizicii de nivel preuniversitar din ţara noastră şi alinierea la standardele europene. În acest sens s-a pus accentul pe creşterea eficienţei învăţământului şi s-a adâncit conceptul de învăţământ integrat al ştiinţelor (fizică, matematică, chimie, biologie, astronomie, geografie, etc.) . Interesante consideraţii s-au făcut pe linia interdisciplinarităţii, a conexiunii Fizicii cu celelalte discipline de învăţământ , a ştiinţelor şi disciplinelor de „graniţă”.

Câteva din referate şi comunicări au avut în vedere conexiunile Fizicii cu ştiinţele umaniste şi în mod deosebit în filozofie şi religie.

Discuţii ample au vizat problema rolului şi locului Fizicii în învăţământul preuniversitar românesc, a modului în care ar trebui predată Fizica, mai ales în cadrul liceelor de profil tehnic şi tehnologic unde apar paralelisme şi suprapuneri cu unele discipline fundamentale din domeniul tehnicii (Mecanica tehnică, Electrotehnica, Electronica, ş.a.)

Aproape în totalitate, participanţii la Colocviu s-au raliat punctului de vedere că predarea Fizicii în învăţământul preuniversitar trebuie să se sprijine pe experiment, intuiţie şi perspicacitate, înlăturând teoretizarea excesivă, abstractizarea exagerată, neatractivă, pentru tinerii în formare intelectuală. A fost subliniată latura pragmatică în predarea Fizicii şi s-a reamintit actualitatea conceptului potrivit căruia învăţământul Fizicii trebuie integrat cu cercetarea şi producţia . Astăzi suntem convinşi că, la Fizică , atunci când facem evaluarea cunoştinţelor elevilor noştri avem în vedere nu numai ce ştiu aceştia dar şi ce ştiu ei să facă .

Un eveniment deosebit, pe care organizatorii l-au apreciat ca fiind oportun, a fost cel al lansării unei noi reviste de Fizică pentru învăţământul preuniversitar românesc sub denumirea de „CYGNUS”.

Publicaţia, concepută să apară trimestrial, se editează prin intermediul Societăţii Ştiinţifice CYGNUS centru UNESCO Suceava (organizaţie non guvernamentală şi non profit) .

Ca urmare, revista CYGNUS, aflată în complementaritate cu revista EVRILA, se adresează cu precădere acelui segment al populaţiei şcolare (din licee şi gimnazii) care studiază Fizica la nivel performant. Astfel, articolele (de cercetare proprie, de informare, etc.) se vor situa, de regulă, la nivel postliceal iar problemele propuse vor fi de un grad de dificultate adecvat activităţilor competiţionale (concursuri, olimpiade, bacalaureat, admitere în învăţământul superior, etc.).Profesorii, studenţii şi bineînţeles elevii au deschise paginile revistei CYGNUS pentru a colabora cu lucrări de marcă. Primul număr ar revistei a cuprins doar câteva din referatele şi comunicările participanţilor la Colocviu urmând ca restul să fie publicare în următoarele numerele.

Revenind la programul Colocviului menţionăm că lucrările acestuia – desfăşurate pe cele 4 secţiuni – s-au epuizat a doua zi (sâmbătă 8 mai).În cadrul şedinţei de încheiere s-au înmânat adeverinţe de participare pentru toţi cei prezenţi, prilej cu care fiecare participant a putut sa exprime păreri asupra modului de desfăşurare a Colocviului. Concluzia generală, rezultată din cuvântul tuturor participanţilor, a fost aceea de atestare a reuşitei acestei activităţi şi eficienţei. A treia zi (duminică 9 mai) a fost programată pentru o excursie a participanţilor la câteva monumente istorice medievale din Bucovina: mănăstirile Voroneţ, Moldoviţa, Suceviţa, Bogdana-Rădăuţi şi Dragomirna. În fine, partea aceasta – plăcută- zicem noi, s-a încheiat la Dragomirna printr-o cină colegială, apreciată cu mult elan tineresc. A fost o zi frumoasă pentru toţi participanţii, aşa cum rezultă din părerile exprimate de către aceştia iar eu repet ceva ce am mai spus şi altădată , că     „momentele trăite sunt frumoase şi amintirea lor ”.  Să sperăm ca aşa va fi.

Nu este, desigur uşor să organizezi o astfel de manifestare dacă nu există curaj, dorinţă, voinţă şi perseverenţă. Subliniez aici numele celor fără aportul cărora n-ar fi putut fi organizată această manifestare şi nici manuscrisul revistei n-ar fi văzut lumina tiparului: profesorii  Lungu Lucian, Victor Şutac, Constantin Dumitru , Gheorghe Nesteriuc, Constantin Rusu, Gheorghe Minea şi nu în ultimul rând lectorul universitar Cristian Pârghie. În acelaşi context trebuie să mulţumim Inspectoratului Şcolar Suceava şi conducerii Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava  pentru îngăduinţa şi înţelegerea aprobatoare acordate, precum şi generoşilor sponsori: S.C. Nova Optic, S.C. RAI 88, S.C. ASSIST, S.C. Petrom S.A. şi nu în ultimul rând , Primăria Municipiului Suceava .

 Prof. Romulus SFICHI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *