Colocviul Evrika-Cygnus 2005

În zilele de 23-25 septembrie 2005 s-au desfăşurat la Suceava lucrările celei de-a XI-a ediţie a Colocviului Naţional de Fizică EVRIKA- CYGNUS având ca temă „2005 – Anul Internaţional al Fizicii”.

Manifestarea iniţiată în anul 1994 la Brăila la ideea semnatarului acestor rânduri a ajuns la cea de-a XI-a ediţie şi la cea de-a 4-a oară de când se organizează la Suceava (1995, 2000, 2004, 2005). Începând cu anul 2005 Colocviul a căpătat denumirea EVRIKA- CYGNUS ca o acţiune comună Brăila – Suceava prin intermediul celor două organisme care au în vedere obiective comune de propagare şi cultivare a interesului pentru ştiinţă în rândurile tineretului.

Ca şi în anul precedent, ediţia din acest an a aparţinut ca organizare Societatea Ştiinţifică CYGNUS- centru UNESCO Suceava, Inspectoratului Şcolar al judeţului Suceava, Redacţiei revistei EVRIKA şi Societăţii Române de Fizică.

La organizarea manifestării au fost angrenaţi 16 profesori avându-l ca drept coordonator de program pe d-l prof. Lucian LUNGU – directorul revistei de Fizică CYGNUS Suceava. Desfăşurarea lucrărilor Colocviului a avut loc în sălile Planetariului din Municipiul Suceava în cadrul unei şedinţe în plen ( 7 lucrări) şi 5 secţiuni: Rolul fizicii în învăţământul preuniversitar (13 lucrări), Studiul interdisciplinar (14 lucrări), Metode experimentale şi mijloace de învăţământ (10 lucrări), Cercetări în domeniul fizicii contemporane (18 lucrări), Fizica asistată de calculator (4 lucrări).

Lucrările Colocviului au demarat printr-o scurtă şedinţă cu caracter festiv în după amiaza zilei de 23 septembrie 2005 în sala de conferinţe a  Planetariului (observatorul astronomic) Suceava în cadrul căreia au rostit scurte alocuţiuni reprezentanţii administraţiei locale şi învăţământului şcolar local cum şi unii oaspeţi.

Manifestarea a fost salutată de d-na Angela ZAROJANU – Viceprimar al municipiului Suceava, d-l prof. Vasile MONACU – inspector general adjunct al Inspectoratului Şcolar al judeţului Suceava, de d-l conf.univ.dr. Niculai BARBĂ- inspector general adjunct al Inspectoratului Şcolar al judeţului Suceava,  prof.dr. Carmen-Gina CIOBÎCĂ – inspector de specialitate chimie-fizică. A luat apoi cuvântul d-l conf.univ.dr. Mihai MARINCIUC de la Universitatea Tehnică din Chişinău, d-na dr. fizician Iulia MALCOCI din cadrul Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, d-l prof.univ.dr. Florea ULIU de la Universitatea Craiova, d-nii prof. Lucian LUNGU şi Victor ŞUTAC din partea Societatea Ştiinţifică CYGNUS- Suceava şi d-l prof. Emil URSU- directorul Complexului muzeal Bucovina.

În cuvântul lor atât reprezentanţii locali cât şi oaspeţii au aprobat iniţiativa, subliniind importanţa Anului Internaţional al Fizici ca reper al revigorării interesului pentru studiul Fizicii în rândurile tineretului nostru şi al lumii, făcând referiri cu privire la rolul şi importanţa acestei ştiinţe pentru viitorul tinerei generaţii de la noi şi de oriunde.

Reprezentanţii gazdei, în luările de cuvânt au salutat prezenţa participanţilor la această manifestare de pe poziţia tradiţionalei ospitalităţi locale ceea ce credem că a avut un impact favorabil asupra bunei dispoziţii a celor peste 80 de participanţi. Cele peste 60 de referate şi comunicări a căror prezentare, la cererea participanţilor; s-a făcut în serie (în aceeaşi sală) au abordat o gamă diversă de probleme care au vizat necesitatea creşterii interesului tineretului pentru studiul Fizicii care, printre altele, reprezintă un incubator al ideilor şi realizărilor experimentale şi teoretice ce urmează a fi transferate, în mod deosebit tehnicii şi tehnologiei. Un accent deosebit s-a pus pe necesitatea creşterii eficienţei învăţământului din ţara noastră în contextul alinierii la standardele europene adâncindu-se conceptul de învăţământ integrat al ştiinţelor (fizică, chimie, matematică, biologie, astronomie….).

Interesante consideraţii s-au făcut pe linia interdisciplinarităţii, a conexiunii Fizicii cu celelalte discipline de învăţământ. Un set destul de mate de lucrări au prezentat noi aspecte metodologice în legătură cu predarea diverselor capitole din Fizică precum şi căutarea de noi căi şi mijloace de a creşte numărul tinerilor din  învăţământul preuniversitar care să îndrăgească şi să acorde atenţia cuvenită acestei ştiinţe şi discipline de  învăţământ aflată astăzi în impas ca urmare a reducerii drastice a fondului de timp acordat acestei discipline prin programele de învăţământ.

Toţi participanţii au fost în unanimitate de acord că Fizica este marginalizată în  învăţământul preuniversitar românesc iar datorită laboratoarelor cu aparatura şi mijloacelor adecvate şi necesare este sub orice critică. Simularea şi modelarea pe calculator este intens promovată în procesul de învăţământ al Fizicii dar aceasta nu este suficient. Fizica este o ştiinţă experimentală şi acesta înseamnă laboratoare cu dotările necesare. Numai cu creta şi tabla inclusiv calculatorul nu se poate face un învăţământ de calitate al acestei discipline.

O undă de dezamăgire a planat cam tot timpul colocviului în legătură cu viitorul învăţării acestei discipline fundamentale chiar dacă unele intervenţii optimiste au încercat să elimine această stare de spirit.

Ceea ce este îmbucurător constă în faptul că încă mai avem profesori şi elevi pasionaţi la Fizică, că încă mai există „sufletişti” care nu se lasă copleşiţi şi speră ca situaţia să se schimbe şi să intre în regim normal. Aşa se explică numărul relativ mare de comunicări ce au la bază o cercetare laborioasă, lucrări de autodotare a laboratoarelor precum şi menţinerea unor publicaţii recunoscute în domeniu (revistele EVRIKA, CYGNUS şi alte reviste de interes judeţean şi local).

Lucrările colocviului s-au derulat, în marea majoritate a prezentării referatelor şi comunicărilor a doua zi (sâmbătă 24 septembrie 2005) programul epuizându-se în jurul orelor 20.00.

Se cuvine să precizăm că discuţiile, comentariile şi întrebările ce s-au pus după prezentarea fiecărei lucrări au avut loc într-o atmosferă colegială dominată de o firească solidaritate a celor ce slujesc Fizica cu pasiune şi interes. Toţi participanţii au primit diplome de participare urmând ca lucrările susţinute să fie publicate în reviste CYGNUS. S-a optat pentru reluarea colocviului anual urmând ca în anul 2006 acesta să fie găzduit mai spre sudul ţării. Încă nu a fost stabilită localitatea dar perioada rămâne tot luna septembrie după începerea anului şcolar.

Ziua de duminică 25 septembrie a fost programată pentru o excursie a participanţilor la colocviu  la monumentul istoric medieval- Mănăstirea Putna. Ne-am bucurat de un timp frumos aici în Bucovina şi se pare că în marea lor majoritate participanţii au fost mulţumiţi de modul în care a fost organizată această întâlnire, exprimându-şi dorinţa ca aceasta să nu fie întreruptă.

Prof. Romulus SFICHI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *