Concursul National de Fizica si Astronomie Marin Dacian Bica

A. LOCAŢIA – VORONEŢ jud. SUCEAVA

B. SCOP

Îndrumarea elevilor în procesul de redescoperire a locului lor în Univers, prin explorarea cerului şi antrenarea lor într-o competiţie a descoperirii magiei spaţiului cosmic. Elevii trebuie să devină conştienţi de impactul  fizicii, astronomiei şi al altor ştiinţe fundamentale asupra vieţii noastre de zi cu zi şi să înţeleagă modul în care informaţia ştiinţifică poate contribui la consolidarea unei societăţi mai echitabile şi mai tolerante.

 

C. OBIECTIVE GENERALE

 • Stimularea interesului copiilor şi tinerilor faţă de rezultatele cercetării din domeniul fizicii, astronomiei şi altor ştiinţe înrudite, precum şi faţă de gândirea critică şi procesul cercetării ştiinţifice care au dus la aceste rezultate;
 • Sensibilizarea edililor şi a altor factori de decizie pentru susţinerea unor astfel de proiecte de popularizare a ştiinţei.

 

D.OBIECTIVE SPECIFICE

1. Stimularea interesului copiilor şi tinerilor faţă de rezultatele cercetării din domeniul fizicii, astronomiei şi altor ştiinţe înrudite, precum şi faţă de gândirea critică şi procesul cercetării ştiinţifice care au dus la aceste rezultate;                                        

 • Promovarea accesului liber la informaţiile generale de ştiinţă fundamentală prin experienţe şi observaţii astronomice cât mai captivante;
 • Captarea interesului în vederea protejării naturii;
 • Dezvoltarea creativităţii copiilor şi tinerilor prin promovarea unor activităţi în domeniu, de tip competitiv, la nivel local şi naţional;

2. Sensibilizarea edililor şi a altor factori de decizie pentru susţinerea unor astfel de proiecte de popularizare a ştiinţei; 

 • Popularizarea activităţilor din cadrul proiectului la nivel local, naţional şi internaţional;
 • Mediatizarea rezultatelor obţinute de participanţii la Concursul Naţional de Fizică, „Marin Dacian Bica” şi Concursul Naţional de Astronomie „Marin Dacian Bica” în mass - media locală şi naţională, în şcoli, palate şi cluburi ale copiilor din ţară;

 

Concursul Naţional de Fizică ,,Marin Dacian Bica” şi Concursul Naţional de Astronomie  “Marin Dacian Bica” se adreseaza elevilor din învăţământul primar, gimnaziu şi  liceu si are ca principal obiectiv stimularea acestora in studiul fizicii, astronomiei şi astrofizicii, dezvoltarea pasiunii şi interesului pentru o pregatire constantă în acest domeniu.
Concursul este organizat de coordonatorii Taberei Naţionale de Fizică, Astronomie şi Astrofizică “Marin Dacian Bica”

Concursurile se desfăşoară în mai multe etape:

 1. Susţinerea unei teze scrise cu durata de 3 ore pentru concursul de fizică şi respectiv de 2 ore  pentru concursul de astronomie şi astrofizică, la Univesitatea ,,Ştefan cel Mare “ Suceava  conform programului de mai jos.
 2. Proba de susţinere a referatelor sau potofolii ştiinţifice sau lucrări practice - la aceasta elevii îşi expun lucrările  originale (elevii pot lucra în echipe)
 3. Prezentarea unui stand care să conţină astrofotografii, desene grafice, picturi e.t.c., prin care se reflectă activitatea desfăsurată de participanţi la cercurile, cluburi sau asociaţiile de astronomie sau fizică (această prezentare are loc odată cu prezentarea referatelor ştiinţifice de către participanţi)
 4. Pentru concursul de astronomie şi astrofizică se susţine o Probă observaţională cu ajutorul a 20 de telescoape performante. Această probă se susţine într-una din serile de observaţii astronomice când este cer senin. Participanţii sunt anunţati de susţinerea probei în dupa amiaza zile respective. Proba observaţională desfăşoară pe terenul  vecin al pensiunilor Voroneţ Residence, Casa Elena şi Roua Voroneţului (dacă nu este senin se realizează o probă de simulare pe calculator de maxim 30 minute).
 5. Ponderea fiecărei probe la ambele concursuri pentru stabilirea clasamentului este stabilită în şedinţă tehnică de profesorii participanţi la tabără.

Subiectele sunt unice la nivelul fiecarui nivel de clasă la secţiunea fizică,  şi pentru fiecare atelier pentru secţiunea de astronomie şi astrofizică, iar elaborarea acestora este asigurata de comisia stiinţifica constituită pentru acest concurs.

Concursurile sunt individuale, iar premiile acordă dupa regulamentul Olimpiadei Internationale de Astronomie şi Astrofizică şi respectiv Olimpiadei Internaţionale de Fizică.

Pentru ambele concursuri materia de concurs este la fel cu programa de fizică şi respectiv programa de astronomie şi astrofizică pentru Olimpiada Judeţeană de Fizică respectiv Olimpiada Judeţeană de Astronomie şi Astrofizică.