Metamorfoze 2010

Şcoala de vară METAMORFOZE – 2010

Raport de activitate

 

Organizatori: Societatea Ştiinţifică CYGNUS – centru UNESCO şi Fundaţia Dinu Patriciu

Finanţatori: Fundaţia Dinu Patriciu, Direcţia pt. Tineret a jud. Suceava, Societatea Ştiinţifică Cygnus

Colaboratori: Intel România, Palatul Copiilor Suceava, Centrul pentru Studii Complexe Bucureşti, Colegiul Naţional Petru Rareş Suceava, Colegiul Naţional de Informatică Spiru Haret Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Pensiunea Passiflora Mănăstirea Humorului.

Partener media: PlusTV Suceava

Perioada de desfăşurare: 16 – 21 iulie 2010

Locaţie: Pensiunea Passiflora loc. Mănăstirea Humorului (http://www.passiflora.info.ro/)

Participanţi:

 • 40 de elevi cu vârsta cuprinsă între 13 şi 17 ani din mediul rural, selectaţi în urma activităţilor realizate de Societatea Ştiinţifică Cygnus în cadrul acţiunii „Şcoala pe roţi” în perioada septembrie 2009 – iunie 2010;
 • 12 lectori care au participat în perioade cuprinse între 2 şi 5 zile;
 • 2 organizatori.

 

Ateliere desfăşurate (programul detaliat al activităţilor se află în Anexa 1):

Atelierul de Ştiinţa Complexităţii

Coordonator: cercetător dr. ing. Florin Munteanu, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, preşedintele Centrului pentru Studii Complexe Bucureşti

Prezentări: Implicaţii ale Ştiinţei Complexităţii în studiul evolutiv al societăţii şi al minţii omeneşti, perspective în cunoaşterea personală în contextul Societăţii bazate pe cunoaştere. Aplicaţii ale geometriei fractale în artă şi ştiinţă.

Activităţi practice: Realizarea şi utilizarea unor instrumente virtuale pentru monitorizarea capacităţii neurofuncţionale şi de control, demararea unui studiu cu privire la identificarea unor noi metode de diagnoză a capacităţilor psihomotorii a tinerilor participanţi.

 

Atelierul de teoria transdisciplinarităţii

Coordonator: prof. fiz. Anca Greculeac – directorul Colegiului Naţional Petru Rareş Suceava

Prezentări: Pornind de la faptul că în viaţa şcolară s-au schimbat foarte multe lucruri legate de priorităţile sistemului de învăţământ, de faptul că nu cunoştinţele sunt prioritare ci competenţele, mai ales cele cross-curriculare, de maniera în care elevul este abordat ca un partener al profesorului în procesul de educaţie, de importanţa completării educaţiei formale cu cea non- şi informală, de abordarea multi- şi interdisciplinară, s-a urmărit un set de obiective:

- informare în ceea ce priveşte noile modalităţi de abordare curriculară;

- exersarea integrării curriculare, pe diferite niveluri: intradisciplinară, pluri- şi multidisciplinară, interdisciplinară şi transdisciplinară;

- exersarea lucrului în grup, cu asumare de roluri;

- exersarea de noi metode de educaţie nonformală: ex. „biblioteca vie”;

Activităţi practice: stimularea creativităţii copiilor, prin lăsarea la latitudinea lor a modalităţii de abordare a temei "Omul universal astăzi".

 

Atelierul de biofizică

Coordonatori: prof. de biologie Alina  Senegeac  şi Gabriela Sasu (ecolog la Apele Române)

Prezentări: atelierul a avut ca scop sensibilizarea elevilor şi îndreptarea atenţiei asupra  frumuseţilor dăruite de natură. S-au pus în discuţie subiecte privind alcătuirea ecosistemelor, dar şi  probleme  de mediu cu care ne confruntăm frecvent. S-au conturat consecinţe negative ale acţiunilor umane asupra mediului şi au fost propuse soluţii.

Activităţi practice: participanţii au avut ca temă semnalarea prezenţei şi identificarea unor bioindicatori ai calităţii mediului din zonă. Sub îndrumarea atentă a conducătorilor, elevii au putut realiza preparate cu microorganisme (alge şi nevertebrate acvatice prelevate din pârâul  Mănăstirea Humorului) pe care le-au observat la microscop. În urma observaţiilor şi identificării microorganismelor acvatice, elevii au determinat calitatea apei din pârâu ca fiind beta-mezosaprobă. În final, elevii au prezentat o listă cu organismele bioindicatoare găsite în zonă (furnici, albine, şoimi, fluturi etc.) – specii care indică stabilitatea şi biodiversitatea ecosistemului local. S-a realizat şi un experiment asupra apei pentru a demonstra interacţiunile dintre mediul biologic şi producţiile minţii umane.

 

Atelierul de astronomie şi astrofizică

Coordonatori: prof. dr. fiz. Petru Crăciun – coordonatorul lotului naţional al României pentru Olimpiada Internaţională de Astrofizică, prof. dr. fiz. Marian Bica - coordonatorul lotului naţional al României pentru Olimpiada Internaţională de Astronomie

Prezentări: activitate teoretică, desfăşurată pe timp de zi, a prezentat tinerilor noţiunile de bază ale astronomiei: Elementele Sferei Cereşti (zenit, nadir, axa lumii, ecuatorul ceresc, ecliptica), Sisteme de Coordonate (alt-azimutal, orar, ecuatorial), Legile lui Kepler şi mişcarea planetelor, Mişcarea Soarelui pe ecliptică şi calcularea ascensiei drepte şi a declinaţiei în orice zi a anului. Tot în cadrul acestei activităţi teoretice s-au lucrat probleme cu unii elevi ce au cunoştinţe avansate de astronomie (timp-coordonate, sisteme de stele duble, fotometrie şi evoluţie stelară).

Activităţi practice: Profesorii au dorit să trezească pasiunea pentru disciplina Astronomie. Cine învaţă astronomie învaţă într-un mod plăcut atât matematică cât şi fizică iar în plus beneficiem de un laborator real deasupra capului care este bolta cerească cu frumuseţile ei. Activitatea practică a constat în observaţii astronomice la orele serii. În cadrul activităţii practice de observaţii astronomice participanţii au învăţat constelaţiile cerului de vară: Cygnus, Ursa Major, Ursa Minor, Dragonul, Cepheu, Cassiopeea, Hercules, Bootes, etc., au învăţat cum să se orienteze pe cer precum şi stelele din fiecare constelaţie (Deneb, Sadr, Altair, Vega, Arcturus,  Alkaid, Polaris, Merak, Mizar, Alioth etc). Cu ajutorul telescoapelor Celestron de 150mm cu montură GoTo, şi a unui telescop Newtonian de 200mm pe montură ecuatorială EQ-5, s-au studiat planetele (Saturn, Marte, Venus, Jupiter, Uranus precum şi sateliţii unora dintre acestea). De asemenea, s-au studiat galaxiile (Andromeda M31, Bode M81, Whirpool M51, M63, M110 etc), roiuri de stele închise (M3, M13, M92, M2), roiuri de stele deschise (M103, M39, NGC869 etc) precum şi nebuloase planetare şi difuze ( M27, M57, NGC7000 etc).

 

Atelierul de antropologie şi spiritualitate

Coordonatori: prof. Cezar Cramariuc, prof. dr. Marian Bica - Şcoala cu clasele I-VIII „Dacia” Oradea

Prezentări: pornind de la câteva noţiuni prezentate în atelierul de astronomie: cunoaşterea bolţii cereşti şi a legilor de mişcare a astrelor, evoluţia Universului, a sistemului solar şi a Pământului, evidenţiind evenimentele necesare care au permis existenţa vieţii, s-au dezvoltat prelegeri cu privire la antropologie, preistorie şi spiritualitate, unde s-au prezentat elemente de preistorie a europenilor evidenţiind migraţiile acestora la trecerea de la neolitic la epoca bronzului, formarea limbilor şi graiurilor, formarea credinţelor religioase.

Atelierul de ştiinţe ale viitorului

Coordonatori: conf. dr. ing. Dan Milici, lect. dr. fiz. Cristian Pîrghie, drd. ing. Cezar Leşanu toţi de la Universitatea Ştefan cel Mare Suceava

Prezentări: pornind de la multitudinea de aspecte necesare de abordat într-un astfel de atelier, s-a încercat o abordare transdisciplinară care să prezinte prin intermediul unor teme, aspecte ale problemelor energetice mondiale, elemente de nanotehnologie şi tehnici spaţiale.

 • Fuziunea nucleară şi marele accelerator de particule – temă în care s-au descris cele două experimente majore ale omenirii, la care iau parte cercetători de elită din întreaga lume şi care vor rezolva, una problema energetică mondială şi cealaltă înţelegerea originii materiei şi gravitaţiei în univers, ambele având la bază elemente de cuantică şi particule subatomice.
 • Introducere în lumea roboţilor – temă ce a abordat diversitatea şi multiplele domenii în care se utilizează roboţii, performanţele la care s-a ajuns în realizarea şi comanda acestora precum şi modul de implementare a micro- şi nanotehnologiilor în acest domeniu.
 • Sateliţii artificiali între ştiinţă şi utilitate – temă în care s-a prezentat diversitatea de sateliţi de comunicaţie, meteorologici, de poziţionare şi a celor ştiinţifici, performanţele, modul de funcţionare şi de lansare, clasificări.

Activităţi practice:

 • Realizarea unor miniroboţi autonomi, înţelegerea rolului părţilor componente, a modului de alimentare, acţionare şi comandă, a senzorilor necesari în orientare.
 • Realizarea unor conexiuni radio cu Staţia orbitală şi cu sateliţi meteorologici şi de comunicaţie, identificarea folosind programe speciale a momentului în care sunt deasupra noastră şi a modului de decodificare a informaţiei transmisă digital.

 

Atelierul de multimedia

Coordonatori: Mircea Nanu-Muntean – Societatea Ştiinţifică Cygnus, realizator de emisiuni TV, prof. Viorel Ieremie - Colegiul Naţional Petru Rareş Suceava

Prezentări: Organizat în contextul educaţiei nonformale, dar şi al celei multidisciplinare, atelierul multimedia a fost conceput în ideea familiarizării elevilor cu utilizarea cât mai corectă şi eficientă a aparaturii digitale video, cât şi deprinderea de către aceştia a unor capacităţi de lucru cu softuri dedicate prelucrării digitale a informaţiei. Pornind de la obiectivele enunţate mai sus, elevii au beneficiat în prima parte a taberei, de un training sub directa îndrumare a directorului de imagine de la postul local de televiziune PlusTV Suceava, Mihai Senciuc, împreună cu care au pus la punct o serie de elemente de ordin tehnic, legate de încadrările ce se fac în momentul fotografierii sau filmării cu camera foto / video, tehnici de filmare în diferite împrejurări (zi, noapte, condiţii meteo diverse, mişcare, interviu etc.).

 

Activităţi practice: Atelierul a avut drept obiective fundamentale:

1) Utilizarea cât mai corectă a camerelor digitale,

2) Editarea materialelor utilizând computerul.

Participanţii au fost instruiţi în privinţa utilizării pe calculator a unui soft de editare-prelucrare digitală, care le-a fost pus la dispoziţie de organizatorul atelierului. Cu această ocazie, cei implicaţi au fost puşi în situaţia de a prelucra efectiv materiale preluate de ei. Au existat scurte stagii de practică efectivă pe teren sau în faţa calculatorului, în care au trebuit aplicate noţiunile dobândite în prima parte a zilei. Pentru buna desfăşurare a tuturor activităţilor din cadrul acestui atelier, a fost folosită o gamă diversă de materiale auxiliare: camere video digitale, trepiede, calculatoare tip desktop, soft de editare video digitală, laptopuri, video proiector etc. Întreaga activitate a acestui atelier a fost monitorizată zilnic, de către toţi participanţii la tabără, prin  prezentarea de către membrii acestui atelier, în fiecare seară, a tot ceea ce au realizat în ziua respectivă.

 

Concluzii:

 • Maniera în care “o cunoaştere nouă” este însuşită, în sine, sau topită în abilitate sau atitudine, are nevoie de a fi regândită, reinventată şi reexersată. Completând cu responsabilităţile unui dascăl pentru viitorul copiilor care-i stau în faţă, care debordă de potenţialitate, dar care au nevoie de a fi încurajaţi, de a crede că-şi pot construi prin educaţie viitorul, dar, în acelaşi timp, au nevoie de a învăţa metode, tehnici de operare cu informaţia, în condiţiile în care conţinuturile curriculare îşi pierd valoarea în sine, se creionează pilonii de bază ai realităţii şcolare actuale.
 • Copiii din mediul rural au nevoie de încurajare, ei trebuie să „guste” frumuseţile cunoaşterii pentru a prinde curaj şi pentru a lupta să-şi continue studiile, să-şi formeze tenacitatea de a se rupe din mediul în care au trăit pentru a încerca ceva mai mult decât au avut părinţii lor, pentru a înţelege adevăratele valori locale şi universale.
 • In urma evaluărilor finale s-a constatat că, în general, Şcoala de vară şi-a atins scopul dar obiectivul organizatorilor este de a monitoriza în continuare evoluţia tinerilor participanţi, de a rămâne în continuare în legătură cu ei, de a-i consilia, încuraja şi ajuta să treacă peste eventualele obstacole ce apar în formarea lor viitoare.
 • Participarea la şcoala de vară Metamorfoze a fost pentru participanţi o oportunitate de a se întâlni cu personalităţi care doresc să dărâme zidurile clasei din şcoala românească actuală, să dea deschiderea elevilor pentru a se întoarce la natură, la valorile ştiinţifice culturale locale şi universale într-o societate bazată pe cunoaştere şi inovare.
 • Atelierul de Astronomie de la Şcoala de vară „Metamorfoze 2010” a trezit interesul tuturor copiilor participanţi mai ales că în fiecare seară am desfăşurat observaţii astronomice cu ajutorul telescoapelor. Telescoapele cu care am lucrat sunt ale Societăţii Ştiinţifice CYGNUS, fiind cele mai performante din ţară la nivel preuniversitar, cu ajutorul cărora se pregătesc şi loturile României pentru participarea la Olimpiadele Internaţionale de Astronomie şi Astrofizică şi la care elevii români au obţinut multe medalii de aur şi argint, fiind primii în Europa şi locul al III-lea pe echipe în lume. Pentru prima oară în astfel de activităţi s-a utilizat şi o cameră CCD performantă achiziţionată cu sprijinul Fundaţiei „Dinu Patriciu”, cameră cu care s-au putut prelua imagini care nu ar fi putut fi vizualizate cu ochiul liber. Aceasta va fi folosită în viitor şi pentru pregătirea loturilor olimpice.
 • Deoarece cheltuielile de masă şi cazare a copiilor participanţi au fost mai mari decât cele preconizate datorită măririi TVA-ului şi schimbării locaţiei (cea iniţială s-a dovedit că nu asigură minimul de confort şi dotări necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor), lectorii au fost de acord să doneze sumele aferente retribuirii pe perioada taberei în vederea asigurării unor condiţii bune de masă şi cazare pentru tinerii participanţi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *